Toki Proje Başvuruları 2018

Toki’den mesken nasıl alınır? Toki’den ev almak istiyorum. Toki başvuru şartları ve başvuru için lüzumlu belgeler nedir? Toki başvuruları nereye yapılıyor?

Toki Proje Başvuruları 2018

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1. T.C. Vatandaşı olması,

2. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde 1 yıldan azca olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (şehit aileleri, cenk ve görev malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 senedir ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

3. Toplu konut idaresinden  konut satın almamış olması ve toplu konut idaresinden konut kredisi kullanmamış olması (şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç),

4. Kendisine eşine ve/yada velayeti altındaki çocuklara ilişkin tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (şehit aileleri, savaş ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç) (müracaat sahibinin hisseli olarak haiz olduğu gayrimenkuller hariç)

5. Başvuru zamanı itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

6. Aylık hane halkı hasılatının, en fazla net 3.200 tl olması (müracaat sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. Her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 tl olması gerekmektedir.) (istanbul ilinde gelir şartı 3.700 tl olarak uygulanmaktadır.),

7. Bir hane halkı ismina -doğrusu bireyin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir tane başvuru yapması,

Gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile dul ve yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“en az %40 engelli vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “emekli yurttaşlar”ın

4. Kategori olan “öteki alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

Müracaat için gerekli belgeler

Müracaat sahipleri,

Hüviyet fotokopisi,

şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile dul ve yetimleri, kredi kullanım durumuna bakılırsa t.C. Emekli sandığından alacakları “hak sahipliği belgesi”

Engelli yurttaşlarımız, engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğü tarafınca verilen kimlik kartının fotokopisi yada tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık kurul raporunu (minimum % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, toplumsal güvenlik kurumundan alınan emekli kimlik belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli bulunduğunu gösteren belge veya yazıyı,

Ibraz edeceklerdir.

Kura çekilişi

1. şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden mesken alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2. Engelli vatandaşlarımıza konut saysıcaklıknın %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri öteki alıcılar kategorisindeki müracaat sahipleri ile beraber yeniden kuraya tabi tutulacaktır.

3. Emekli vatandaşlarımıza mesken sayısının %25’i kadar saptanca ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden gerçek sahibi olamayan müracaat sahipleri öteki alıcılar kategorisindeki müracaat sahipleri ile birlikte tekrar kuraya doğal olarak tutulacaktır.

4. Diğer başvuru sahipleri, idaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına nazaran icap ettiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine nazaran gerçekleştirilecektir.

1. Sırada şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin konutları,

2. Sırada engelli vatandaşlarımızın konut alma hakkı ve mesken tayin kurası

3. Sırada emekli vatandaşlarımızın mesken alma hakkı ve konut tayin kurası,

4. Sırada diğer müracaat sahiplerinin konut alma hakkı ve konut tayin kurası

Sözleşme imzalama aşamasinda ibraz edilecek belgeler

1. Il/ilçe nüfus müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve  adrese dayalı kayıt sistemine gore alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan azca olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) sene ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir

2. 1.Kategori şehit aileleri, cenk ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere öteki 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, il/ilçe tapu sicil müdürlüğünden müracaat sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ilişik tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağlarımsız bir kısmınün yada müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek müracaat şartlarına haiz olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir

3. Hane halkı hasılatının en fazlaca net 3.200 bulunduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan var ise kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (doğal olarak olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalışmış olduğuna dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Müracaat sahibi yada eşinden herhangi biri çalışmıyorsa sosyal güvenlik kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Müracaat sahibi emekli ise, sosyal güvenlik kurumundan alınan maaş dökümü yada emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

1. Kategoride evrak ibraz ederek gerçek sahibi olanlardan toplu konut fonundan şehit aileleri, harp ve görev malulleri ile dul ve yetimlerine açilacak faizsiz mesken kredisinden istifade etmek istenmesi niteliğinde sözleşme imzalama işlemleri;

1. Aracı bankanın t.C. Ziraat bankası a.ş. Olması halinde;

1. Duyuru edilen tarihler içinde kura ile belirlenen konuta ait “mesken tahsis belgesi”ni alakalı banka şubesinden temin edecektir. Gerçek sahibine ilişik bilgiler ile “konut tahsis belgesi”, ilgili temerküz banka şubesi tarafınca t.C. Tarım bankası a.ş. Genel müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

2. T.C. Ziraat bankası a.ş. Genel müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini toplu konut idaresi başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi meblağı mesken bedelinden mahsup edilecektir. bakiye borç kalması niteliğinde satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. sadece, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması niteliğinde; satış bedeli haricinde kalan harcamalar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi ücretinı geçemez.

2. Aracı bankanın t.C. Tarım bankası a.ş. Dışında başka bir banka olması halinde;

1. Ilan edilen tarihler arasında ilgili banka şubesindenalacakları “konut tahsis belgesi” ile beraber t.C. Tarım bankası a.ş. şubesine başvuracaktır. Başvurular t.C. Tarım bankası a.ş. şubesi tarafından t.C. Ziraat bankası a.ş. Bireysel krediler daire başkanlığı’na iletilecektir.

2. T.C. Ziraat bankası a.ş. Tarafınca idaremizden talep edilen kredi tutarları mesken satışına aracılık eden banka şubesinde hak sahipleri ismina oluşturulan hesaba aktarılacaktır. Aktarılacak olan kredi tutarı mesken bedelinden mahsup edilir. bakiye borç kalması niteliğinde satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. sadece, seçilen konutun bedelinin kredi ücretindan düşük olması niteliğinde; satış bedeli haricinde kalan harcamalar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

Evrak ibraz ederek hak sahibi olan ve toplu konut fonundan şehit ailelerine, cenk ve görev malulleri ile dul ve yetimlerine açilacak faizsiz mesken kredisini kullanmaksizin 1. Kategoride laflaşme imzalanmak istenmesi durumunda laflaşme imzalama işlemleri;

Idaremizce ilan edilecek tarihler içinde, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak laflaşme imzalayacaklardır.

Laf mevzusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere mesken satışı yapılacaktır.

Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları mesken teslimlerini takip eden ay itibariyle başlamış olacak şekilde satılacaktır.

Oturma koşyüce ve devir işlemleri;

Alt gelir grubu projelerinde gerçek sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının laf mevzusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde laflaşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek lüzumlu hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar öğrenim edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

2017 toki projeleri 2018 toki projeleri toki projeleri 2018 toki projeleri 2018 başvuru toki projeleri 2018 başvuru tarihi toki başvuru 2018 toki başvuru 2017
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Ibrahim gürcemal     2018-01-21 Tuzla toki Başvuruları ne zaman ve nereye yapılmaktadır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CNN Türk'te Bir Ayrılık Daha
CNN Türk'te Bir Ayrılık Daha
Galaxy Note 9 Resimler İlk Kez Sızdı
Galaxy Note 9 Resimler İlk Kez Sızdı